';

Aktualności

news 5

Nasza firma bierze udział w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy.

Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Sanex

Firma Sanex Sp. z o.o. w Łowcach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Sanex”.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Sanex poprzez zwiększenie potencjału spółki w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów na rynek – opakowań z tektury plaster miodu. Jest to kluczowy cel projektu. Dodatkowo nastąpią: opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu, działania w zakresie organizacji i procesów, usprawnienie technologii poprzez doposażenie posiadanych zasobów technologicznych, działania w zakresie identyfikacji wizualnej firmy oraz branding własnej marki produktów finalnych.

 

Planowane efekty:

Planuje się, iż w ramach projektu Wnioskodawca wdroży następujące działania, stanowiące rekomendacje opracowanej w etapie I strategii wzorniczej:
1. Wdrożenie wzornictwa oraz zarządzania nim jako narzędzia do opracowywania własnych rozwiązań produktowych.
Strategia obejmuje dwa aspekty:
– stworzenie zespołu odpowiedzialnego za proces projektowo-wdrożeniowy,
– opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu.
2. Wdrożenie innowacyjnych wzorów przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii produkcyjnych, pozwalających na wysokoseryjne wytwarzanie opakowań.
3. Opracowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej Firmy oraz branding własnej marki produktów finalnych.
Rekomendacja obejmuje wdrożenie stopniowych zmian mających na celu ujednolicenie systemu identyfikacji wizualnej, a tym samym zbudowanie wiarygodnego i spójnego wizerunku przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu netto: 6 150 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 960 000,00 zł

news 3

Wytwarzanie palet i opakowań tekturowych odbywa się w oparciu o automatyczne linie produkcyjne. Zautomatyzowany park maszynowy umożliwia szybką zmianę profilu produkcji bez uszczerbku na jakości, a własna suszarnia i transport pozwala w sposób elastyczny i sprawny reagować na potrzeby klienta. Stawianie na solidność i jakość wykonania sprawiły, że Sanex zarówno utrzymuje dotychczasowych kontrahentów jak i pozyskuje wielu nowych. Posiadamy stałe i liczne kontakty handlowe na terenie: Czech, Węgier, Austrii, Holandii, Estonii i Finlandii.

news 2

Stopniowo Sanex rozszerzył swoją ofertę o liczne usługi związane z gospodarką magazynową i logistyką. Nowe usługi obejmowały: prowadzone kompleksowej obsługi parku paletowego, logistykę opakowań zwrotnych, recykling opakowań a także dzierżawę palet, monitoring zwrotu opakowań od klientów i ich remont. Poszukiwanie nowych i ekonomicznych rozwiązań w dziedzinie opakowań spowodowało, że Sanex zróżnicował swój asortyment o produkcję opakowania z tektury o strukturze plastra miodu. Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej i utworzenie Zakładu Opakowań Tekturowych w Muninie umożliwił produkcję specjalistycznych opakowań z tektury wielowarstwowej.

news 1

Firma Sanex działa na rynku drzewnym od 1985 w miejscowości Łowce koło Jarosławia, gdzie do dziś znajduje się siedziba spółki i prowadzona jest produkcja opakowań drewnianych. Początkowo działalność opierała się na przetwórstwie drzewa i produkcji drewna tartacznego. Rozpoznanie potrzeb rynku wpłynęło na uruchomienie produkcji palet drewnianych a spełnianie wymagań technicznych i jakościowych sprawiło, że firma Sanex jest dziś głównym dostawcą palet dla wielu koncernów z różnych branż w kraju
i zagranicą.